Mūsu rekvizīti

Rekvizīti:
SIA “erafoto.lv”
Vienotais  reģistrācijas Nr. 40103173272
Juridiskā adrese: Lāčplēša ielā 27-34, Rīgā, LV-1011
Biroja adrese: Lāčplēša ielā 27, k-2, Rīgā, LV-1011
Banka: DnB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV52 RIKO 0002 0132 2136 5 (LVL)