SIA "erafoto.lv" noteikumi

  • Fotogrāfiju pasūtījumi tiek drukāti tikai pēc to apmaksas saņemšanas.
  • Veicot fotogrāfiju pasūtījumu mājas lapā www.erafoto.lv , uz pasūtītāja e-pastu tiek nosūtīts automatiskais rēķins, ko pasūtītājam ir jāapmaksā ar bankas pārskaitījumu.
  • Birojā, G. Zemgala gatvē 12 un fotosalonā Tērbatas ielā 56 pieņemam pasūtījumus, kur ir vairāk par 300 bildēm.
  • Fotogrāfijas pasūtījumi tiks drukāti divu darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas erafoto.lv norēķinu kontā. Gadījumos, kad ir liels apjoms, izpildes termiņš var pagarināties.
  • Pasūtījumi, kas netiks apmaksāti 5 dienu laikā, tiks izdzēsti no erafoto.lv datu bāzes.