Политика конфиденциальности

SIA “MKF”, turpmāk tekstā „erafoto.lv

http://www.erafoto.lv mājas lapa, turpmāk tekstā „vietne

erafoto.lv apzinās interneta lietotāju privātuma nozīmi un velta visas pūles, lai aizsargātu to interneta lietotāju privātumu, kas apmeklē erafoto.lv vietni.

erafoto.lv aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

erafoto.lv nekad nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē. erafoto.lv nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.


erafoto.lv pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību iestādēm.

erafoto.lv veic visus iespējamos pasākumus informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies preci vietnē, nav tiesībspējas un/vai rīcībspējas, par preces pasūtījumu un samaksu, ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi).

Veicot pasūtījumu vietnē, Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

Ja klients nevēlas saņemt no erafoto.lv e-pasta sūtījumus par produktu jaunumiem, akcijām un citām tēmām erafoto.lv pakalpojumu, tad viņam jāuzraksta atteikuma vēstule uz e-pastu: info@erafoto.lv .